Håndværkerfradrag

håndværkerfradrag

HÅNDVÆRKERFRADRAG

DEN NYE ORDNING

Den nye ordning for håndværkerfradrag (servicefradrag), som gælder for 2016 og 2017. De nye regler giver dig et fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser, mens håndværksydelser med et grønt sigte giver fradrag på helt op til 12.000 kr. Du kan dog fortsat kun få fradrag for arbejdslønnen, og arbejdet du skal have udført skal stå på listen over de godkendte ydelser.

Med dette to-delte fradrag kan hver voksen i husstanden få et fradrag på maks. 12.000 kr. for de grønne tiltag. Det kan være diverse klimatilpasninger eller energirenoveringer på huset såsom hulmursisolering, udskiftning af vinduer, fladerne mellem ude- og indemiljøet m.m.

BETINGELSER

Se om du kan få et håndværkerfradrag

Fradraget er pr. person. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 15.000 kr i 2015 og henholdsvis 6.000 kr. i serviceydelser og 12.000 kr. i håndværksydelser i 2016 og 2017. Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel.


Hvis andre i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt, i forbindelse med dennes betaling til håndværkeren.


Når der er tale om en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet blev udført.


Selv om du har både helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få fradrag for 15.000 kr. i 2015 og henholdsvis 6.000 kr. i serviceydelser og 12.000 kr. i håndværksydelser i 2016 og 2017.


Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri.


Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.


Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejder, som du har modtaget tilskud til efter andre offentlige støtteordninger.


Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, der er udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.


Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson).

Læs mere om dit håndværkerfradrag her »

ANDRE BETINGELSER

Virksomheder skal være momsregistrerede

Vedligeholdelsesarbejde skal være udført af en momsregistreret virksomhed. Udenlandske virksomheder skal både være momsregistrerede i Danmark og stå i RUT-registret.

Søg på momsnumre i Danmark »
Søg på momsnumre i EU/EØS »
Slå op i RUT-registeret (virk.dk) »

Serviceydelser som rengøring og børnepasning kan udføres af privatpersoner, som skal udfylde en serviceerklæring. Personen skal ved indkomstårets udløb være fyldt 18 år og være fuldt skattepligtig i landet.

Blanket: Serviceerklæring »


Godkendte betalingsformer

  • Overførsel til leverandørens konto via posthus, bank eller netbank
  • Kortbetaling via leverandørens hjemmeside eller via leverandørens kortterminal
  • Indbetalingskort (girokort)
  • Swipp og MobilePay

Hvis dit forsikringsselskab betaler for arbejdet

Du kan kun få fradrag for den del af din selvrisiko, der svarer til arbejdslønnens andel af hele regningen. Du skal kunne dokumentere, at du har betalt en selvrisiko.


Ring til skat om du vil høre mere om håndværkerfradraget, og om du ikke lige kunne finde løsningen på dine planer for fremtiden på denne side.


RING TIL SKAT
72 22 18 18

Læs mere om dit håndværkerfradrag her »

iZARD DESiGN